Các hình ảnh tại Lễ hưởng ứng ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10 và Hội thảo giới thiệu nền tảng số phục vụ doanh nghiệp tỉnh Phú Yên


Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: