A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

– Trình tự thực hiện: Bước 1.Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc ...

– Trình tự thực hiện:

Bước 1.Trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc hợp đồng hoặc thời điểm được gia hạn hợp đồngtổ chức, cá nhân nộp hồ sơ nghiệm thu về Sở Khoa học và Công nghệ.

Bước 2.Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ phải thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì tổ chức chủ trì phải bổ sung trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Bước 3.Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ trong thời hạn 30 ngày.

Bước 4.Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồngnghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh.

Bước 5.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có quyết định thành lập hội đồng, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu.

Bước 6.Trong thời gian 5 ngày làm việc sau khi kết thúc phiên họp Hội đồng nghiệm thu, Sở Khoa học và công nghệ thông báo ý kiến kết luận của Hội đồng đến tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

Bước 7.Trong thời gian 30 ngày,tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh.

Bước 8. Tổ chức, cá nhân đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Bước 9.Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ký quyết địnhcông nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh

– Cách thức thực hiện:Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ.  Địa chỉ: 08 Trần Phú, Phường 7, thành phố Tuy Hòa tỉnh Phú Yên.

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ cấp tỉnh của tổ chức chủ trì (Mẫu 2)

b) Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.

c) Báo cáo về sản phẩm khoa học và công nghệ của nhiệm vụ.

d) Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.

đ) Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, đào tạo, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu (nếu có).

e) Các số liệu (điều tra, khảo sát, phân tích…), sổ nhật ký của nhiệm vụ.

g) Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ.

h) Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ.

i) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm.

k) Các tài liệu khác (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ và 01 đĩa quang.

– Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 98 ngày (Chín mươi tám ngày) làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

+ Thông báo tính hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày

+ Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử: 05 ngày

+ Thành lập Hội đồng nghiệm thu: 15 ngày

+ Họp Hội đồng nghiệm thu: 30 ngày

+ Thông báo ý kiến kết luận của Hội đồng đến tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ: 5 ngày

+ Tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ, nghiệm thu: 30 ngày

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả: 10 ngày

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Không.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

– Phí, Lệ phí (nếu có): Không

– Tên mẫu đơn, mẫu t khai: tải file đính kèm

            1. Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu số 1).

            2. Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu số 2).

            3. Biên nhận Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 3).

4. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 4a).

5. Phiếu nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh (Mẫu 4b).

6. Phiếu nhận xét, thẩm định sản phẩm (Mẫu 5).

7. Báo cáo thẩm định sản phẩm (Mẫu 6).

8. Phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 7).

9. Biên bản kiểm phiếu đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 8).

10. Biên bản đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 9).

11. Báo cáo về việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh (Mẫu 10).

12. Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (Mẫu 11).

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Quyết định 44/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên về vệc ban hành quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN