Mẫu, biểu mẫu thực hiện nhiệm vụ KH&CN

     Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh1A1-ĐXNVPhiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN 2A2-ĐXĐHĐTĐAPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho đề tài KH&CN hoặc đề án khoa học) 3A3-ĐXĐHDAPhiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh (Dùng cho Dự án sản xuất ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN