A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Đoàn công tác làm việc với tỉnh Phú Yên

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2023, đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng đoàn công tác đã làm việc với tỉnh Phú Yên về tình hình hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Thanh Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đào Mỹ, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Cục, Vụ, Viện và đơn vị thuộc Bộ, các nhà khoa học; lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng; Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh...Đồng chí Phạm Đại Dương phát biểu và đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại buổi làm việc.

          Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thông tin với Đoàn về tình hình hoạt động KH,CN& ĐMST của tỉnh trong thời gian qua. Theo  đó, Tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, Tỉnh ủy Phú Yên đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 18/8/2021 về tập trung đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sản phẩm theo chuỗi, tạo ra các sản phẩm chủ lực, có chất lượng và giá trị kinh tế. Đồng thời chỉ đạo UBND tỉnh bám sát Nghị quyết để triển khai có hiệu quả, đạt các mục tiêu đề ra và tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình cấp nhà nước do Bộ KH&CN tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Mỹ báo cáo Đoàn công tác một số hoạt động nổi bật về triển khai phát triển, ứng dụng KH,CN và ĐMST phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua. Cụ thể, giai đoạn 2021-2023, tỉnh Phú Yên đã triển khai 33 nhiệm vụ KH&CN các cấp; đã chọn tạo được 05 giống cây trồng mới, 02 giống thủy sản có giá trị kinh tế; nghiên cứu bảo tồn 04 nguồn gen đặc hữu của tỉnh; nghiên cứu phát triển một số sản phẩm mới, có tiềm năng; thử nghiệm sản xuất 03 chế phẩm sinh học; triển khai nghiên cứu các nhiệm vụ KHCN trên các đối tượng vật nuôi, cây trồng mới; Đối với lĩnh vực khoa học xã hội, nghiên cứu xây dựng các luận cứ khoa học để phục vụ công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu.

Đồng chí Đào Mỹ báo cáo tóm tắt một số hoạt động KH, CN và ĐMST tại buổi làm việc

Về một số kết quả chương trình hợp tác với Bộ KH&CN, Tỉnh đã đề xuất đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có tính cấp thiết, giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua chương trình hợp tác, trong thời gian qua đã triển khai 17 nhiệm vụ cấp quốc gia. Ngoài ra, Tỉnh còn triển khai một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do một số cơ quan Trung ương hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi, bước đầu đã được ứng dụng, nhân rộng và mang lại hiệu quả rất tích cực trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Dương Bình Phú – TUV, GĐ Sở báo cáo một số hoạt động KH,CN và ĐMST về các Dự án cấp Nhà nước triển khai tại tỉnh Phú Yên

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tỉnh Phú Yên vẫn còn một số khó khăn, thách thức: các nhiệm vụ KH&CN chủ yếu quy mô nhỏ, chưa có tính lan tỏa rộng, liên kết vùng, mang tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; trình độ công nghệ và tiềm lực KHCN của tỉnh còn thấp; hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thị trường KHCN đang từng bước hình thành; chưa có nhiều sản phẩm công nghệ cao; cơ chế, chính sách đãi ngộ, thu hút tổ chức KHCN, cá nhân KHCN, nhà khoa học tham gia hoạt động KHCN chưa hiệu quả; mô hình liên kết 04 nhà chưa nhiều, chưa xây dựng được mối liên kết chặt chẽ trong phát triển chuỗi sản xuất, nhất là lĩnh vực nông nghiệp.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu kiến nghị Bộ KH&CN trong thời gian tới cần quan tâm, hỗ trợ hơn nữa, nhất là hỗ trợ địa phương triển khai một số nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên triển khai các nhiệm vụ KHCN thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời hỗ trợ việc đẩy mạnh công tác ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đưa nhanh kết quả nghiên cứu và tiếp nhận công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất; các nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nuôi trồng thủy, hải sản theo hướng an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu định hướng một số nội dung buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Thành Đạt ghi nhận, đánh giá cao hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn Phú Yên. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Phú Yên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển khoa học công nghệ; cần quan tâm hơn nữa đến nghiên cứu ứng dụng các công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy hải sản để nâng cao giá trị, chủ động đầu ra cho sản phẩm; tập trung khai thác tài sản trí tuệ, gắn nhãn hiệu cho sản phẩm, hàng hóa chủ lực mà Phú Yên có thế mạnh để không chỉ phục vụ cho thị trường trong nước mà còn cho thị trường quốc tế… Đối với các kiến nghị và đề xuất của tỉnh, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt ghi nhận và giao cho Vụ địa phương chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn xem xét đề xuất hướng giải quyết trình Lãnh đạo Bộ quyết định theo thẩm quyền.

          Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Đại Dương cảm ơn các ý kiến, đóng góp, chia sẻ của đoàn công tác và các chuyên gia, đặc biệt là ý kiến của Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Đồng chí Phạm Đại Dương mong muốn thời gian đến, Bộ KH&CN tiếp tục quan tâm hơn nữa và sớm xem xét, giải quyết những đề xuất, đặt hàng của tỉnh.

Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ NN&PTNT) tặng một số sản phẩm nông nghiệp cho UBND tỉnh Phú Yên.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn đã ký kết chương trình phối hợp các hoạt động KH,CN và đổi mới sáng tạo giữa Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh Phú Yên. Viện Di truyền nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tặng một số sản phẩm nông nghiệp cho UBND tỉnh gồm: 6 giống sắn kháng khảm lá Invitro; 4 giống lạc; 2 giống lúa Japonica và Indica; 1.000 con giống gà Diêm Tân và gà Lương Phượng; 200 con gà bố mẹ GNH4.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn ký kết chương trình phối hợp các hoạt động KH, CN và ĐMST giữa Bộ KH&CN và UBND tỉnh Phú Yên.

Trước đó, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã tới thăm doanh nghiệp khoa học và công nghệ: Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc tham quan thực tế các mô hình theo quy trình công nghệ nuôi tôm hùm thương phẩm trong bể trên bờ quy mô hàng hóa; mô hình nuôi tôm hùm lồng công nghệ Nauy theo hướng bền vững…đây là một trong những doanh nghiệp KH&CN tiêu biểu, ứng dụng các giải pháp, mô hình khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, PCT UBND tỉnh Đào Mỹ, GĐ Sở KH&CN Dương Bình Phú cùng Đoàn công tác thăm Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã tới thăm công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên nhằm khích lệ, động viên tinh thần toàn ngành KH&CN tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, và là cầu nối đưa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đ/c Phạm Đại Dương – Bí thư Tỉnh ủyđ/c Huỳnh Thành Đạt – Bộ trưởng Bộ KH&CN cùng Đoàn công tác chụp hình lưu niệm cùng công chức, viên chức Sở KH&CN

Đ/c Dương Bình Phú – GĐ Sở, thay mặt công chức, viên chức Sở KH&CN tặng quà lưu niệm cho Bộ KH&CN


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN