A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024-2026, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phiếu khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp về hỗ trợ theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 14/7/2022 của Chính phủ. 

Trên cơ sở đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Quý doanh nghiệp và vốn phân bổ năm 2024, giai đoạn 2024-2026, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu
UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, dự toán và xét chọn đơn vị đủ điều kiện để hỗ trợ theo qui định.

PHIẾU KHẢO SÁT 


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN