A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ “Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo, thử nghiệm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)”:

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên đăng tải thông tin về việc cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo, thử nghiệm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)”: 

Trên cơ sở Biên bản họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ngày 16/01/2023 được thành lập theo Quyết định số 07/QĐ-SKHCN ngày 11/01/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên cấp Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ KH&CN như sau:

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo, thử nghiệm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei).

Tổ chức đề nghị xác nhận kết quả nhiệm vụ: Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt.

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, khu phố 2, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 0916 003 746                    Fax:

Danh mục kết quả hình thành từ nhiệm vụ khoa học và công nghệ: 

1. Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo;

2. Quy trình thử nghiệm phòng và hỗ trợ điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) chiết xuất dịch cà gai leo của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Phát Đạt.


Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN