A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp nhận và giải quyết 03 thủ tục hành chính mới ban hành qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình như sau:

1. Danh mục dịch vụ công trực tuyến:

Danh mục TTHC mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 03 thủ tục.

TT

Tên TTHC

Thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện

Phí, lệ phí (nếu có)

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

2

Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

- Trong thời hạn 15 ngày đối với trường hợp có thay đổi công nghệ, sản phẩm công nghệ hoặc quy mô sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

3

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định.

- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Phú Yên tại địa chỉ http://dichvucong.phuyen. gov.vn

- Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

Không có

2. Công chức được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Yên đảm bảo đúng quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0257.3842 650 để được hướng dẫn chi tiết./.


Nguồn:Phòng Thanh tra - Hành chính tổng hợp Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN