Thông báo thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023

Ngày 30/10/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023 ban hành Thông báo số 16/TB-HĐTDCC về danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và dự kiến thời gian tổ chức thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm ...

Triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản ...

Thông báo về việc mời tham gia Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất; Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý phương tiện đo

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức triển khai gói thầu: Xây dựng phần mềm quản lý phương tiện đo, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.          Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định, ...

Thông báo v/v hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn và đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên

Căn cứ Nghị quyết số 33/2022/NQ-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên Khóa VIII Quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Căn cứ Công văn số ...

Công bố 06 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 05/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ban hành Quyết định số 1330/QĐ-UBND Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.Sở Khoa học và ...

Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Ngày 12/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1202/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở ...

Quyết định công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN, lĩnh vực năng lượng nguyên tử, ATBX và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN Phú Yên

Ngày 11/9/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên ký Quyết định số 1192/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ, lĩnh vực ...

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Nghị định 80/2021/NĐ- CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ

Nhằm thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ năm 2024 và giai đoạn 2024-2026, Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Quý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phiếu khảo sát nhu cầu của ...

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh bắt đầu thực hiện từ năm 2023

 Các thông báo đã đăng- THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN CÁC NHIỆM VỤ NĂM 2023- Thông báo 113 Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh tuyển chọn thực hiện từ năm 2023- Phụ lục danh mục kèm Thông báo 113Tiếp theo Thông báo số 35/TB-SKHCN ngày ...

Thông báo triển khai 03 thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên.

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-UBND ngày 03/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: