Thông báo v/v đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng NSNN: Quy trình chiết xuất dịch cà gai leo và thử nghiệm điều trị bệnh gan tụy ở tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei)

Căn cứ khoản 3, Điều 9, Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước, Sở Khoa học và Công nghệ đăng tải thông tin về việc ...

Hướng đến chính quyền số

Được UBND tỉnh chọn thực hiện đề án Chuyển đổi số (CĐS) và xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2025, UBND TP Tuy Hòa đã xây dựng các kế hoạch, quyết định triển khai nhiệm vụ CĐS, hướng đến chính quyền số.Thành ủy, UBND TP Tuy Hòa xác định ...

Hội thảo quốc tế về trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm (Computing4Human) lần thứ III

Đây là chuỗi hội thảo do Trường Đại học Chung-Ang (Hàn Quốc) khởi xướng và nắm giữ bản quyền. Năm nay, Trường Quốc tế là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế này.PGS.TS Nguyễn Văn Định – Phó Hiệu trưởng Trường Quốc tế, đồng thời là Trưởng Ban tổ ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN