Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang thăm và làm việc tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Phú Yên, chiều 14/6/2022, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tới thăm và làm việc tại Sở KH&CN tỉnh Phú Yên. Cùng đi với Thứ trưởng có lãnh đạo Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương và công chức thuộc Vụ.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh – Phó Giám đốc Sở; các đồng chí Đặng Thị Thủy – Phó Giám đốc Sở; trưởng, phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Giang – Thứ trưởng Bộ KH&CN phát biểu chỉ đạo

Tại buổi làm việc, đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở đã báo cáo tóm tắt những kết quả mà Sở đã đạt được trong thời gian qua. Theo đó, được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ KH&CN và sự phối hợp tích cực của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực; Ngành KH&CN đã khẳng định được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Trong 06 tháng đầu năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; tổ chức Hội nghị tổng kết động khoa học công nghệ giai đoạn 2016-2020; định hướng phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Phú Yên. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện luôn được tập thể Lãnh đạo Sở chú trọng và phân công trách nhiệm cụ thể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh cũng báo cáo những khó khăn trong hoạt động KH&CN của tỉnh. Đồng thời đề xuất kiến nghị với Bộ KH&CN một số vấn đề gặp phải trong quá  trình quản lý.

Tập thể công chức, viên chức Sở KH&CN chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn công tác của Bộ KH&CN

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Sở KH&CN tỉnh Phú Yên đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng chỉ đã những hạn chế và định hướng hoạt động KH&CN địa phương trong thời gian tới. Đồng chí đã chỉ đạo Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ địa phương nắm lại những vấn đề, khó khăn ở địa phương gặp phải, tổng hợp trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.

Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp – Sở KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.