• :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo triệu tập Hội nghị bất thường Công đoàn cơ sở Sở KH&CN

Để lấy ý kiến Đoàn viên công đoàn thông qua một số nội dung liên quan đến Quỹ tương trợ công đoàn và Quy chế Chi tiêu nội bộ công đoàn, được sự cho phép của Đảng ủy Sở tại Nghị quyết số 26-NQ/ĐU ngày 30/6/2022 và thống nhất của BCH Công đoàn tại cuộc họp ngày 12/5/2022.

Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ triệu tập đoàn viên công đoàn dự Hội nghị bất thường Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: lúc 14 giờ 00 phút ngày 07/7/2022;

- Địa điểm: tại Hội trường tầng 3, Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Thành phần triệu tập:

- Toàn thể Đoàn viên công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn.

3. Chủ trì Hội nghị:

- BCH Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ;

- Mời đ/c Giám đốc Sở đồng chủ trì.

4. Nội dung hội nghị bất thường: lấy ý kiến Đoàn viên công đoàn thông qua một số nội dung liên quan đến Quỹ tương trợ Công đoàn và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn.

Để Hội nghị thành công tốt đẹp, đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian về dự đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng cảm ơn!


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN