Kế hoạch phát động “Tuần lễ áo dài” và phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Căn cứ Công văn số 537/BTV-TG-CSLP ngày 14/02/2023 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Phú Yên V/v hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”; Căn cứ Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế ...

Chỉ định bổ sung đ/c Đào Lý Nhĩ - PGĐ Sở KH&CN vào Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 23/02/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Quyết định 909-QĐ/ĐUK V/v Chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Đào Lý Nhĩ - PGĐ Sở Khoa học ...

Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 09/10/2022

Thực hiện Công văn số 761-CV/ĐUK ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Đảng ủy Khối cơ quan, doanh nghiệp tỉnh v/v gửi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: