Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động

Thông báo v/v tuyển dụng hợp đồng lao động.

Căn cư chỉ tiểu hợp đông lao động theo Nghị định 68 được UBND tỉnh giao, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển dụng 03 hợp đồng lao động năm 2018, cụ thể như sau:

1. Vị trí cần tuyển dụng: 01 nhân viên Tạp vụ, 02 Bảo vệ cơ quan làm việc tại Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ thuộc Sở Khoa học và công nghê Phú Yên.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Yêu cầu cụ thể như sau:

 • Tốt nghiệp Trung học phổ thông 12/12.
 • Ưu tiên cho thí sinh có chứng chỉ nghề theo vị trí việc làm.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 • Đơn xin việc làm;
 • Tóm tắt Sơ yếu lý lịch được chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sợ dự tuyển;
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ (nếu có);
 • Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dung công chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ có ghi rõ học tên và đầy đủ các thông tin theo quy định. Các trường hợp giả tạo, khai không đúng sự thật, hồ sơ dự tuyển sẽ bị hủy và xử lý theo quy định pháp luật.

4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

 • Hình thức: Xét tuyển hồ sơ.
 • Nội dung: Xem xét trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác thực tế trong các lĩnh vực có liên quan.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 13/3/2018 đến hết ngày 31/3/2018.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm ứng dụng & Chuyển giao công nghệ Phú Yên – 08 Tố Hữu – Phường 9 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên.
 • Điện thoại liên hệ: 0257 818 273 (Chị Thủy)

Lưu ý: Khoong nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, fax, email. Không trả lại hồ sơ dự tuyển khi không trúng tuyển.

6. Thời gian xét hồ sơ: Trong tháng 4/2018./.

Tải tập tin thông báo.

 

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.