Thông báo tuyển dụng hợp đồng lao động

Căn cứ Công văn số 679/SKHCN-VP, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thống nhất cho tuyển dụng hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên;

Căn cứ Quyết định 106/QĐ-SKHCN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên;

Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên thông báo tuyển dụng 01 hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

 1. Vị trí cần tuyển dụng: Kế toán
 2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

– Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán;

– Chứng chỉ Tin học B hoặc tương đương, Chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh B hoặc tương đương;

– Ưu tiên tốt nghiệp loại Khá trở lên, có kinh nghiệm làm công tác kế toán 05 năm trở lên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

 1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Đơn đăng ký dự tuyển;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh (4×6) được chính quyền địa phương hoặc cơ quan đang công tác xác nhận trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao Giấy khai sinh, hộ khẩu;

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Giấy xác nhận kinh nghiệm làm việc do cơ quan, đơn vị đang sử dụng lao động chứng nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ có ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin theo quy định. Các trường hợp giả tạo, khai không đúng sự thật, hồ sơ dự tuyển sẽ bị hủy và xử lý theo quy định pháp luật.

 1. Hình thức, nội dung tuyển dụng

– Hình thức: Xét tuyển

– Nội dung: Xem xét trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác thực tế.

 1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 04/01/2019.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ Phú Yên. Địa chỉ: 08 Trần Phú – Phường 7 – TP. Tuy Hòa – Phú Yên.

– Điện thoại liên hệ: 0257 3842018

Lưu ý: Không nhận hồ sơ gửi theo đường bưu điện, fax, email. Không hoàn trả hồ sơ dự tuyển khi không trúng tuyển.

 1. Thời gian tổ chức xét tuyển: Tháng 01/2019./.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

 • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
 • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

 • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
 • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
 • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.