Thăm và tặng quà tết mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn

     Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, ngày 28/1, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên do đồng chí Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Mọt (xã An Mỹ, huyện Tuy An).

Đoàn công tác Sở KH&CN Phú Yên tặng quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn xã An Mỹ, huyện Tuy An

     Đây là hoạt động thường niên của Sở KH&CN nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo” và nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động Sở phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho các thế hệ trẻ.

     Cũng trong dịp này, tại UBND xã An Mỹ, Sở KH&CN Phú Yên đã trao 20 suất quà cho 20 gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại xã An Mỹ, huyện Tuy An mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng từ nguồn đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên và hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

     Đại diện Sở KH&CN, đồng chí Lâm vũ Mỹ Hạnh thăm hỏi, chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi; tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo trong năm mới.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.