Thăm và tặng quà tết đến gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại xã An Mỹ, huyện Tuy An

       Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, sáng ngày 20/01/2022, Đảng ủy Sở KH&CN, Công đoàn Sở cùng các đoàn thể Sở đã đến thăm, tặng quà đến hộ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng ,các gia đình chính sách và hộ nghèo, khó khăn tại xã An Mỹ, huyện Tuy An. Đây là hoạt động thường niên của Sở KH&CN nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, đồng thời nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động Sở phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho các thế hệ trẻ.

Đại diện các Đoàn thể Sở KH&CN đến thăm và tặng quà hộ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Mọt tại xã An Mỹ

         Đến thăm hộ gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Mọt, đại diện tập thể Sở KH&CN, đồng chí Đặng Thị Thủy, Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn Sở đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc gia đình sang năm mới an khang, thịnh vượng. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu đoàn kết, hăng say lao động góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp.

Đại diện các Đoàn thể Sở KH&CN trao tặng 20 suất quà quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại xã An Mỹ

        Cũng tại xã An Mỹ, Đồng chí Đặng Thị Thủy đã đại diện tập thể Sở KH&CN trao 20 suất quà tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn. Các suất quà tết được trao tặng từ nguồn kinh phí đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên ./.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.