Thăm và tặng quà tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại xã An Mỹ, huyện Tuy An

            Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, sáng nay (01/02/2021) Đảng ủy Sở, Công đoàn Sở cùng các đoàn thể Sở đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã An Mỹ, huyện Tuy An. Đây là hoạt động thường niên của Sở KH&CN nhằm thực hiện tốt Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 14/02/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai mô hình “cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, đồng thời nhắc nhở công chức, viên chức, người lao động Sở phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang cho các thế hệ trẻ.

Thăm và tặng quà tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn tại UBND xã An Mỹ, huyện Tuy An

             Trao 26 suất quà tết cho các gia đình, đồng chí Trần Phú Hà – Đảng ủy viên và đồng chí Đặng Thị Thủy – Đảng ủy viên, Chủ tịch Công đoàn Sở đã ân cần thăm hỏi, động viên và chúc các gia đình sang năm mới an khang, thịnh vượng. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu đoàn kết, hăng say lao động góp phần xây dựng quê hương ngày càng ấm no, giàu đẹp. 26 suất quà tết được mua từ nguồn kinh phí đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN Phú Yên ./.

Văn phòng Sở KH&CN

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.