Thăm, tặng quà cho bà con các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa

          Chiều ngày 21/01/2022, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN đã thăm và trao tặng 30 suất quà đến bà con các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách của xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa.

Đồng chí Dương Bình Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH&CN trao quà cho bà con các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách ở xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa

          Đồng chí Dương Bình Phú cũng đã chia sẻ những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua và gửi lời chúc năm mới tốt đẹp với những thành công, thắng lợi mới đến với bà con nhân dân và chính quyền xã Suối Trai. Đồng thời mong muốn bà con nhân dân xã Suối Trai tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn, thích ứng trong hoàn cảnh mới và nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.