TECHFEST 2021- Nơi hội tụ sáng chế và khởi nghiệp

Nằm trong khuôn khổ các sự kiện TECHFEST 2021 với mục tiêu hỗ trợ thương mại hóa sáng chế và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ (Viện SCCN) đã đồng hành cùng một số đơn vị như Hội sáng chế tổ chức sự kiện Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR (Vinh danh) và Cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế (Cuộc thi).

Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR là giải thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của các chủ sở hữu là cá nhân, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp có nhiều bằng sáng chế nhất thông qua việc xét số lượng bằng sáng chế được cấp tại Cục Sở hữu trí tuệ trong giai đoạn từ 01/01/2016-01/09/2021.

Cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế là cuộc thi tìm kiếm lựa chọn các giải pháp thương mại hóa sáng chế nhằm chia sẻ và lan tỏa kinh nghiệm triển khai áp dụng thực tiễn các sáng chế/giải pháp hữu ích đã được cấp bằng bởi Cục Sở hữu trí tuệ.

Sáng ngày 25/9/2021, Ban tổ chức đã tổ chức buổi lễ công bố Cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế và Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR qua nền tảng trực tuyến với sự tham gia của Viện SCCN, Hội sáng chế Việt Nam, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng rất nhiều doanh nghiệp và khán giả.


Lễ công bố Cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế 2021 và Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR

Tại buổi lễ công bố, ông Phùng Minh Hải (Trưởng phòng Chính sách và Tư vấn thương mại hóa sáng chế, Viện SCCN) – Trưởng Ban Cuộc thi và Vinh danh – đã chia sẻ về thể lệ, đối tượng và thời gian tổ chức Cuộc thi và Vinh danh.

Ông Hải cho biết do cuộc thi lần đầu được tổ chức, do vậy có một số khái niệm cần được thống nhất đó là:

+ Thương mại hóa sáng chế được hiểu như sau: Chủ sở hữu có thể tự khai thác sáng chế bằng cách áp dụng sáng chế vào quá trình sản xuất kinh doanh của mình hoặc Chủ sở hữu sáng chế chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu cho đối tượng khác hoặc các trường hợp khác theo quy định pháp luật.

+ Các giải pháp thương mại hóa sáng chế là các phương án, cách thức nhằm áp dụng các bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích vào thực tiễn từ đó tạo ra giá trị hữu ích cho cuộc sống và có khả năng sinh lợi nhuận. Các bằng sáng chế/giải pháp hữu ích được nêu trên phải được cấp bằng hoặc có thông báo cấp văn bằng bởi Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Các giải pháp dự thi sẽ được Ban giám khảo chấm theo ba tiêu chí: tính sáng tạo của giải pháp, tính khả thi của giải pháp và hiệu quả của giải pháp khi áp dụng thực tế.

Do vậy, đối tượng tham gia cuộc thi là tất cả cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam là chủ sở hữu hoặc được nhượng quyền sử dụng khai thác bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng hoặc khai thác áp dụng bằng sáng chế/giải pháp hữu ích đã hết hiệu lực bảo hộ tại Việt Nam đều có quyền đăng ký tham dự.

Thời gian nhận hồ sơ dự thi kể từ ngày công bố cho đến hết ngày 29/10/2021 và Lễ trao giải sẽ được tổ chức cùng với sự kiện chính của TECHFEST 2021.

Đối với Vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR, ông Hải cho biết thêm đối tượng tham gia là các chủ sở hữu có số bằng sáng chế nhiều nhất và những cá nhân có bằng sáng chế mà tuổi đời tại thời điểm nộp đơn chưa đến 18 tuổi trong giai đoạn 01/01/2016-01/09/2021. Thời gian xét duyệt từ khi lễ công bố diễn ra đến 29/10/2021 và lễ trao giải cũng được tổ chức cùng sự kiện chính của TECHFEST 2021.

Thông qua sự kiện vinh danh Ngôi sao sáng chế IPSTAR và cuộc thi Giải pháp thương mại hóa sáng chế, Ban tổ chức mong muốn các chủ sở hữu nêu bật những khó khăn trong quá trình thương mại hóa sản phẩm của mình, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục và truyền tải những kinh nghiệm quý báu đó cho các nhà sáng chế khác. Những khó khăn mà các nhà sáng chế gặp phải sẽ là những tư liệu thực tế để các đơn vị như Hội sáng chế, Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ nghiên cứu, đề xuất các kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại hóa sáng chế nói riêng và hoạt động thương mại hoá tài sản trí tuệ nói chung./.

Theo https://most.gov.vn/

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.