Tây Hòa: Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao xi măng

   Thực hiện quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN tỉnh Phú Yên, ngày 24/10, Đoàn kiểm tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên do Ths. Lê Văn Cựu – Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao xi măng”. Dự án do ông Mai Văn Hải làm chủ nhiệm, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa chủ trì, triển khai thực hiện từ 6/2016 đến tháng 01/2018.

Đoàn kiểm tra Sở KH&CN Phú Yên kiểm tra mô hình nuôi cá chình bông tại hộ ông Nguyễn Luật Sự

     Trong buổi làm việc, đoàn đã được nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tiến độ thực hiện. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, dự án đã triển khai theo đúng nội dung, tiến độ được phê duyệt. Cụ thể: Dự án được thực hiện tại hộ ông Nguyễn Luật Sự, khu phố Phước Thịnh, thị trấn Phú Thứ. Hiện hộ ông Sự đang nuôi cá Chình ở giai đoạn (tính từ thời gian thả giống đến nay) được 16 tháng. Đàn cá khỏe mạnh, trung bình 1,2 – 1,5 kg/con, cá vượt đàn lên đến 2,5 – 3,0 kg/con. Hộ tham gia đã thực hiện đúng quy trình nuôi, theo dõi đầy đủ quá trình thực hiện và các chỉ tiêu phát triển của cá. Dự kiến sẽ thu hoạch sản phẩm vào cuối tháng 12/2017.

  Nguyễn Thị Bích Trâm – Phó trưởng Phòng Quản lý Khoa học

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.