Tập huấn: Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Sáng ngày 21/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn “Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Phú Yên năm 2019”.

Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tham dự có Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt; các thành viên Ban Chỉ huy và Tổ giúp việc Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh; Ban Tổ chức và các thành viên tham gia diễn tập; đại diện các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ; đại diện các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố Tuy Hòa.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, chuyên gia Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt giới thiệu kịch bản “Ứng phó sự cố đối với tình huống phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát”

Buổi tập huấn nhằm trang bị những vấn đề cơ bản cho Ban chỉ huy, các lực lượng tham gia diễn tập, chuẩn bị tốt nhất cho cuộc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh năm 2019. Cụ thể là giới thiệu kịch bản “Ứng phó sự cố đối với tình huống phát hiện, thu gom nguồn phóng xạ nằm ngoài sự kiểm soát”; vai trò của người đánh giá tình trạng bức xạ và người chỉ huy tại hiện trường; hướng dẫn quy trình ứng phó và trách nhiệm của từng thành viên tham gia diễn tập; hướng dẫn sử dụng bảo hộ chuyên dụng, trang thiết bị, dụng cụ đo và kiểm soát liều xạ trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức tổ chức diễn tập thử trước khi diễn tập chính thức vào sáng ngày 22/11/2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.