Tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ năm 2019

Từ ngày 23 – 25/7/2019, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Thanh tra Bộ KH&CN phối hợp với Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Sở KH&CN Phú Yên tổ chức khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2019.

Tham dự khóa tập huấn có các chuyên gia đến từ Thanh tra Bộ KH&CN, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục Sở hữu trí tuệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đại diện lãnh đạo Sở KH&CN, Thanh tra Sở KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; đầu mối quản lý khoa học công nghệ, đầu mối quản lý về sở hữu trí tuệ, an toàn bức xạ của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Chuyên gia trình bày tham luận tại khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2019

Tại khóa tập huấn, học viên được nghe các chuyên gia trình bày các tham luận: Báo cáo tổng kết Cuộc thanh tra chuyên đề năm 2018 và Báo cáo công tác năm 2018 của Thanh tra Bộ KH&CN; Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ, hạt nhân và hoạt động thanh tra bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ; Xử lý vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp bằng biện pháp hành chính; Quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số, mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; Áp dụng Nghị định 119/2017/NĐ-CP để xử phạt vi phạm hành chính về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số, mã vạch trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử; Giới thiệu Nghị định 51/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN và chuyển giao công nghệ.

Khóa tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN năm 2019

Trong khuôn khổ khóa tập huấn, học viên cũng như chuyên gia đã tiến hành trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác thanh tra trong lĩnh vực KH&CN. Thông qua đó, các học viên đã nâng cao nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành KH&CN, cập nhật những yêu cầu về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và đảm bảo nghiệp vụ thanh tra để triển khai hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên đề năm 2019 trong lĩnh vực KH&CN.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.