Tài trợ tối đa 50,000 USD cho mỗi Startup trong Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp chuyên về công nghệ

Khoản tài trợ trị giá 50,000 USD cho mỗi Startup từ ThinkZone và các quyền lợi trị giá hơn 30,000 USD từ các đối tác như AWS, Five9, TopCV, Base.vn sẽ được Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF) và Five9 Vietnam đã cùng nhau hỗ trợ cho Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp ThinkZone Accelerator 2019.

Nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm về công nghệ đổi mới, sáng tạo (Startup) hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển, từ tháng 04/2019, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học & Công nghệ Việt Nam (Startup Vietnam Foundation – SVF) và Five9 Vietnam đã cùng nhau hỗ trợ cho Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp ThinkZoneAccelerator 2019. Mục tiêu của Chương trình là thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp có sản phẩm đổi mới, sáng tạo và có tiềm năng ứng dụng công nghệ AI và Big Data, hoàn thiện năng lực cạnh tranh và tăng tốc phát triển.

ThinkZone Accelerator 2019 kéo dài trong 4 tháng, tập trung vào các startup trong giai đoạn Hạt giống (Pre-seed/ Seed) thuộc các lĩnh vực như Tài chính công nghệ (Fintech), Công nghệ quảng cáo (Adtech), Công nghệ Marketing (Martech), Công nghệ trong F&B (Foodtech), Bán lẻ (Retail), E-commerce, Big-data.

Những Startup được lựa chọn vào Chương trình đào tạo chuyên sâu của ThinkZone Accelerator 2019 sẽ được: Khoản tài trợ trị giá 50,000 USD cho mỗi Startup từ ThinkZone và các quyền lợi trị giá hơn 30,000 USD từ các đối tác như AWS, Five9, TopCV, Base.vn; Huấn luyện chuyên sâu với những chuyên gia đã từng khởi nghiệp thành công trong Hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam;  Tiếp cận với cơ sở hạ tầng kỹ thuật của AWS ASEAN, các công nghệ lõi về AI, Big Data của Five9; Cam kết đồng hành và hỗ trợ các startup trong các hoạt động gọi vốn các vòng sau, mở rộng thị trường trong 36 tháng kể từ sau khi tốt nghiệp chương trình tăng tốc; Các chương trình huấn luyện tăng cường năng lực lãnh đạo và đội nhóm cho đội ngũ sáng lập Startups như  Life Coaching, Leadership từ Startup Vietnam Foundation; Sử dụng gói không gian làm việc chung miễn phí trong thời hạn 6 – 12 tháng; Kết nối Founders với những cơ hội mở rộng thị trường và đầu tư đến từ các đối tác quốc tế từ Silicon Valley, Israel, Singapore và Châu Âu.

ThinkZone Accelerator 2019 tập trung vào sự phát triển của các Startup và chính đội ngũ sáng lập, bởi vậy, Chương trình kỳ vọng đồng hành các startup trong dài hạn. Các Startup sẽ nhận hỗ trợ không chỉ dừng lại ở thời gian 4 tháng tăng tốc mà còn được cam kết đồng hành từ 2 – 3 năm sau thời gian tốt nghiệp với các mục tiêu: Gọi vốn cho các vòng tiếp theo, Chiến lược mở rộng thị trường, Chiến lược thoái vốn, Kết nối mạng lưới đầu tư và thị trường quốc tế.

Các mốc quan trọng của Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp ThinkZone Accelerator 2019:

– Tháng 5: Xét duyệt hồ sơ.

– Tháng 5: Workshop Design Thinking và Pitching Day 1.

– Tháng 6, 7: Chuỗi đào tạo chuyên sâu và Pitching Day 2.

– Tháng 7, 8, 9: Chương trình tăng tốc, Mentor, R&D sản phẩm, theo sát quá trình tăng tốc của Startups.

– Tháng 9: Demo Day.

Theo truyenthongkhoahoc.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.