Sự kiện Kết nối đầu tư lớn nhất trong năm tại Techfest 2021

Kết nối đầu tư, một trong những hoạt động quan trọng hàng đầu trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2021 sẽ diễn ra hoàn toàn theo hình thức online, nhằm mang đến cơ hội kết nối tiềm năng cho startup với các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, tạo không gian chia sẻ tri thức và kinh nghiệm.
Mặc dù có những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tình hình đầu tư cho đổi mới sáng tạo nói chung và các con số rót vốn thành công cho các Startup nói riêng trong năm 2021 lại đang phá kỷ lục tại Việt Nam. Theo Báo cáo quý I/2021 mới công bố của Nextrans Vietnam, tổng giá trị các khoản đầu tư trong 3 tháng đầu năm vào các startup Việt Nam đạt hơn 100 triệu USD – tăng khoảng 34% so với năm 2020, chưa tính đến những khoản đầu tư không được công bố. Những khó khăn và thách thức từ tình hình dịch bệnh hiện lại đang là một cơ hội không nhỏ cho các startup tiếp xúc với các nhà đầu tư qua hình thức online do những thay đổi vô cùng lớn trong cách mà hệ sinh thái của chúng ta đang vận hành.

Lường trước những diễn biến của đại dịch cũng như xác định được xu hướng tất yếu của việc sử dụng các công cụ online cho kết nối đầu tư, ngay từ năm 2020 Techfest đã kết hợp với nền tảng kết nối ADAPTER.VN triển khai việc hỗ trợ/cung cấp dịch vụ cho các startup và nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Bên cạnh hoạt động chính sẽ là các sự kiện, hoạt động xuyên suốt từ tháng 9/2021 đến 13/12/2021 cùng 16 làng công nghệ Techfest.

Các đơn vị đăng ký kết nối đầu tư trên Techfest.vn/Adapter.vn qua đường link: https://s.bizfly.vn/vp6vwpK để được hỗ trợ kết nối đầu tư cùng rất nhiều các hỗ trợ khác như pháp lý, sở hữu trí tuệ, tư vấn, đào tạo, triển lãm từ các nhà tài trợ của Ban tổ chức.


Tại Techfest 2021 sẽ diễn ra Sự kiện kết nối đầu tư lớn nhất

Hoạt động kết nối đầu tư TECHFEST 2021 sẽ diễn ra hoàn toàn online theo timeline sau:

– Từ 20/09 – 31/10/2021: Nhận hồ sơ đăng ký đợt 1

– Từ 01/11 – 13/11/2021: Huấn luyện cho các startup trước khi gặp gỡ các nhà đầu tư

– Từ 14/11 – 15/11: Kết nối đầu tư đợt 1

– Từ 01/11 – 26/11/2021: Nhận hồ sơ đăng ký đợt 2

– Từ 27/11 – 09/12/2021: Huấn luyện cho các startup trước khi gặp gỡ các nhà đầu tư

– Từ 08/12 – 09/12: Kết nối đầu tư đợt 2

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.