Sôi động Giải cờ tướng ngành Khoa học và Công nghệ – Thông tin và Truyền thông Phú Yên

Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và Tháng Công nhân năm 2022, Công đoàn cơ sở Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức giải cờ tướng năm 2022.

      Giải cờ tướng diễn ra trong ngày 18/5 nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và tăng cường mối giao lưu giữa CCVCNLĐ của 02 đơn vị; thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, thể hiện tinh thần “làm việc tốt, vui chơi khỏe” của CCVCNLĐ.

      Giải được tổ chức thi đấu 01 nội dung không phân biệt nam hay nữ theo 03 nhóm tuổi, thi đấu vòng tròn tính điểm như sau: Nhóm 1 dưới 35 tuổi; nhóm 2 từ 35-45 tuổi, nhóm 3 trên 45 tuổi.

Khai mạc giải cờ tướng tại hội trường Sở Thông tin và truyền thông

Kết quả giải đấu như sau:

      1. Nhóm 1: dưới 35 tuổi
– Giải nhất: Trần Dương Duy, CĐCS Sở KH&CN
– Giải nhì: Đào Ái Thao, CĐCS Sở KH&CN
– Giải ba: Cao Y Quân, CĐCS Sở KH&CN

      2. Nhóm 2: từ 35-45 tuổi
– Giải nhất: Lê Quang Thanh, CĐCS Sở TT&TT
– Giải nhì: Huỳnh Ngọc Thanh, CĐCS Sở TT&TT
-Đồng giải ba: Phan Văn Mỹ, CĐCS Sở KH&CN; Lương Quốc Chinh, CĐCS Sở KH&CN.

      3. Nhóm 3: trên 45 tuổi
– Giải nhất: Võ Lương Vũ, CĐCS Sở TT&TT
– Giải nhì: Hồ Xuân Long, CĐCS Sở KH&CN
-Đồng giải ba: Trần Văn Tâm, CĐCS Sở KH&CN; Nguyễn Minh Thiên, CĐCS Sở TT&TT

      Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong CCVCNLĐ nhận thức sâu sắc về công lao và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Tháng công nhân. Đây là dịp để khuyến khích cán bộ, viên chức, người lao động tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện, nâng cao sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; qua đó giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.