Sở Khoa học và Công nghệ thăm và tặng quà gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947– 27/7/2020), sáng ngày 27/7, đại diện công chức, viên chức và người lao động, các tổ chức đoàn thể của Sở Khoa học và Công nghệ đã đến thăm, tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Mọt tại xã An Mỹ, huyện Tuy An.

Đại diện các Đoàn thể của Sở Khoa học và Công nghệ đến thăm và tặng quà cho gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Mọt

           Tại gia đình Mẹ Võ Thị Mọt, thay mặt cho tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các Đoàn thể đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các thành viên trong gia đình, tặng quà, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng, sự mất mát, thiệt thòi không thể nào bù đắp được vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; đồng thời động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp.

            Đại diện gia đình mẹ Võ Thị Mọt bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm, chu đáo của tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà giúp gia đình có thêm niềm vui và niềm tự hào trong cuộc sống.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ.

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.