Số HTX ứng dụng công nghệ cao tăng hơn 7 lần sau 5 năm

Nhờ ứng dụng công nghệ cao, chi phí đầu vào cho sản xuất của các hợp tác xã này giảm 8%, trong khi thu nhập của thành viên tăng 10-25%.

Ngày 20/12, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khai mạc Triển lãm Thành tựu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến tham dự và cắt băng khai mạc.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: TA
Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, “Đây là triển lãm đầu tiên được tổ chức sau 30 năm thành lập phát triển của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhằm minh chứng và thấy rõ sự phát triển, vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.”
“Triển lãm là sự kiện quan trọng của hơn 26.000 hợp tác xã, 100 liên hiệp hợp tác xã, gần 120.000 tổ hợp tác, hơn 10 triệu cán bộ, thành viên và người lao động trong hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam,” ông Bảo cho biết.
Hơn 600 sản phẩm tiêu biểu có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đạt các tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap, OCOP của các hợp tác xã trên cả nước được giới thiệu tại đây.
Một điều đáng chú ý, Ban tổ chức dành riêng một khu vực triển lãm với chủ đề hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ cao và khởi nghiệp sáng tạo. Những hình ảnh và số liệu trưng bày tại đây cho thấy, số hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao đã nhanh chóng gia tăng trong thời gian qua: tính đến cuối năm 2020, cả nước có 1.292 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm gần 5% tổng số hợp tác xã (tăng 720% so với năm 2015). Nhờ ứng dụng công nghệ cao, chi phí đầu vào cho sản xuất của các hợp tác xã này giảm 8%, thu nhập của thành viên tăng 10-25%.
Triển lãm diễn ra tại hai khu vực tầng 1 và tầng 2 Trung tâm Hội nghị Quốc gia theo bảy chủ đề: (1) Tổng quan thành tựu; (2) Hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao; (3) Hợp tác xã với giảm nghèo bền vững; (4) Hợp tác xã với nông thôn miền núi; (5) Hợp tác xã gắn với chuỗi sản xuất theo giá trị; (6) Kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam; (7) Kết quả hoạt động của 63 Liên minh hợp tác xã tỉnh, thành phố.
Nguồn: https://khoahocphattrien.vn

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.