Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp

     Ngày 25/10, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức lớp tập huấn “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”. Tham dự lớp tập huấn có gần 50 đại biểu đại diện các sở, ban ngành; phòng kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; các trường cao đẳng, đại học… trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại lớp tập huấn

     Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe bà Ngô Phương Trà, Phụ trách Văn phòng Đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng trình bày tổng quan về tài sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ. Trong đó tập trung vào các vấn đề cụ thể như tài sản trí tuệ; quyền sở hữu trí tuệ; căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; phạm vi bảo hộ của các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; điều kiện thực hiện việc quản trị; quy trình quản trị thông thường…

Tập huấn “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”

     Cũng tại lớp tập huấn, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận những vấn đề quan tâm, những khó khăn, vướng mắc, đồng thời cùng trao đổi với ông Lê Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ về pháp luật sở hữu trí tuệ và chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ.

Bà Ngô Phương Trà, Văn phòng Đại diện tại Đà Nẵng trình bày tổng quan về tài sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ

     Thông qua lớp tập huấn các đại biểu được cung cấp các kiến thức về tài sản trí tuệ, giúp tổ chức, cá nhân nắm vững pháp luật về sở hữu trí tuệ; nâng cao năng lực khai thác và phát triển tài sản trí tuệ, góp phần tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa tỉnh nhà trong quá trình hội nhập khu vực và quốc tế.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.