Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp Oligo Chitosan, Salicylic Acid và Silic để tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp Oligo Chitosan, Salicylic Acid và Silic  để tăng khả năng kháng  bệnh của cây trồng

Video liên quan
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: