Khoa học & Cuộc sống Số 02/2024: Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên

Chương trình Khoa học & cuộc sống do Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên phối hợp PTV Phú Yên thực hiện.

Video liên quan
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: