Phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020

Chiều ngày 22/11, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tổ chức hội thảo và phát động cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020. Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020 chủ trì Hội thảo. Tham dự có các thành viên Ban Tổ chức; đại diện Văn phòng UBND, Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, các Sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp và cá nhân khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ths. Dương Bình Phú, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020 chủ trì Hội thảo

Tại hội thảo, đại diện Sở KH&CN triển khai kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên đến năm 2025 và thông qua quyết định về việc thành lập ban tổ chức cuộc thi; thông qua dự thảo kế hoạch công tác tổ chức, thể lệ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020… Hội thảo đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện kế hoạch tổ chức và thể lệ cuộc thi.

Cũng tại Hội thảo, Ban Tổ chức Cuộc thi phát động đến toàn thể tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020.

Ông Ngô Đa Thọ, Chủ tịch Hội doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, ủy viên Ban Tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020 phát biểu tại Hội thảo

Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Yên năm 2020 được tổ chức nhằm khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho người dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng; tìm kiếm, chọn lọc, tôn vinh các ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp; thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của xã hội, doanh nghiệp đối với các ý tưởng khởi nghiệp hay, triển vọng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.