• :

Nghiên cứu phân tích, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu phân tích, đánh giá đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải pháp nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp giai đoạn 2016-2020 tỉnh Phú Yên Chủ nhiệm: ThS. Dương Bình Phú – CN Phan ...

Nhân vật chí Phú Yên

Tên nhiệm vụ: Nhân vật chí Phú Yên Chủ nhiệm: TS. Đào Nhật Kim Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phú Yên Chương trình: Khoa học xã hội nhân văn Năm bắt đầu: 01/11/2016 Năm hoàn thành: 20/07/2017 Kết quả: Đã được phê duyệt kết quả File báo cáo tóm ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN