A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm Cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Chủ nhiệm: Nguyễn Đức Trung

Cơ quan chủ trì: Viện Thổ nhưỡng Nông hóa

Thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 05 năm 2024

Tóm tắt nội dung thực hiện nhiệm vụ:

* Mục tiêu chung

Xây dựng thành công Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên nhằm bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng cho người tiêu dùng và sản xuất; phát huy giá trị, danh tiếng của sản phẩm trên thị trường; nâng cao giá trị, phát huy danh tiếng của sản phẩm cá chình bông tỉnh Phú Yên và góp phần vào phát triển du lịch gắn sản phẩm với vùng địa danh.

* Mục tiêu cụ thể

- Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông giống tự nhiên và Cá chình bông thương phẩm tươi sống của tỉnh Phú Yên được bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống văn bản quản lý và các công cụ phục vụ công tác quản lý, khai thác và quảng bá sản phẩm cá chình bông Phú Yên được bảo hộ.

- Xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá, truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá chình bông Phú Yên được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

- Hỗ trợ thử nghiệm mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên gắn với liên kết chuỗi giá trị.

Nội dung: 

Nội dung1: Xây dựng báo cáo cơ sở khoa học, điều tra, đánh giá hiện trạng sản xuất và kinh doanh sản phẩm phục vụ việc đăng ký bảo hộ CDĐL và quản lý sản phẩm được bảo hộ

Nội dung 2: Hoàn thiện hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cá chình bông Phú Yên.

Nội dung 3: Xây dựng hệ thống các văn bản, công cụ quản lý chỉ dẫn địa lý, kiểm soát chất lượng và nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ

Nội dung 4: Xây dựng hệ thống nhận diện và các công cụ quảng bá truyền thông, giới thiệu sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên được bảo hộ CDĐL

Nội dung 5: Xây dựng bộ tài liệu và báo cáo kết quả tập huấn, nâng cao nhận thức, năng lực cho các chủ thể về CDĐL, quản lý nguồn gốc và chất lượng sản phẩm được bảo hộ CDĐL theo chuỗi giá trị

Nội dung 6: Thiết lập mô hình quản lý CDĐL gắn với quản lý chất lượng, nguồn gốc sản phẩm được vận hành trên thực tế. Báo cáo kết quả xây dựng và chuyển giao mô hình cho sản phẩm cá chình bông của tỉnh Phú Yên

Tổng kinh phí: Kinh phí được phê duyệt: 1.200 triệu đồng


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN