A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề tài: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligo chitosan, salicylic acid và silic để tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng

Phê duyệt đề cương thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligo chitosan, salicylic acid và silic để tăng khả năng kháng  bệnh của cây trồng.

Đề tài: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm sinh học phối hợp oligo chitosan, salicylic acid và silic để tăng khả năng kháng bệnh của cây trồng

Chủ nhiệm: Thạc sỹ Lê Trường Bình

Cơ quan chủ trì: Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường Phía Nam

Thời gian thực hiện: 09/2022-9/2024

Mã số đề tài: ĐTCN.01/22

Tóm tắt các nội dung của nhiệm vụ:

Mục tiêu

- Mục tiêu chung: Tăng cường hiệu quả trong phong trừ dịch bệnh trên cây trồng và tạo khả năng kích kháng tự nhiên cho cây, giúp cây tăng cường khả năng chống chịu với các điều kiện bất lợi của môi trường. Góp phần giải quyết bài toán canh tác bền vững, sản phẩm an toàn, chất lượng của tỉnh Phú Yên.

- Mục tiêu  cụ thể:

  + Hoàn thiện quy trình chiết xuất chitosan bằng enzym sinh học và quy trình điều chế oligo chitosan.

 + Xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm hỗn hợp gồm oligo chitosan,  salicylic acid và silic.

 + Đánh giá tác dụng của chế phẩm oligo chitosan - salicylic acid - silic đối với phòng trừ bệnh đạo ôn trên cây lúa.

 + Đánh giá tác dụng của chế phẩm oligo chitosan - salicylic acid - silic đối với phòng trừ bệnh thán thư trên các loại rau ăn lá, quả.

 + Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm oligo chitosan - salicylic acid - silic trong canh tác lúa, các loại rau ăn lá, rau ăn quả đạt năng suất cao và an toàn nông sản.

Nội dung

- Nội dung 1: Nghiên cứu hoàn thiện quy trình chiết xuất chitosan bằng enzyme sinh học và quy trình điều chế oligo chitosan.

- Nội dung 2: Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất chế phẩm hỗn hợp oligo chitosan - salicylic acid – silic.

- Nội dung 3: Nghiên cứu đánh giá khả năng kích kháng của chế phẩm hỗn hợp oligo chitosan - salicylic acid - silic trên cây lúa trong nhà lưới và thử nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng.

- Nội dung 4: Nghiên cứu đánh giá khả năng kích kháng của chế phẩm hỗn hợp oligo chitosan - salicylic acid - silic trên cây rau ăn lá trong nhà lưới và thử nghiệm diện hẹp trên đồng ruộng đối với rau ăn lá và rau ăn quả.

- Nội dung 5: Xây dựng mô hình ứng dụng chế phẩm oligo chitosan -salicylic acid - silic trong canh tác lúa, các loại rau ăn lá, rau ăn quả.

Tổng kinh phí cần thiết thực hiện đề tài: 1.985.000.000 đồng.


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN