A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề tài: “Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội”

Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội”

Cấp quản lý nhiệm vụ: cấp tỉnh

Tên tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế..

Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên

Chủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến sỹ Hoàng Đình Trung

Mục tiêu nghiên cứu:

* Mục tiêu chung

Có được cơ sở dữ liệu hiện trạng đa dạng sinh học, tài nguyên sinh vật ở các thuỷ vực nội địa của tỉnh, sử dụng làm công cụ quản lý, định hướng về qui hoạch, khai thác và bảo tồn tài nguyên sinh vật nước ngọt nội địa tỉnh Phú Yên.

* Mục tiêu cụ thể

- Có được cơ sở khoa học về hiện trạng thành phần loài, đặc trưng phân bố, các đặc tính về sinh học, sinh thái, xu thế biến động đa dạng sinh học động thực vật thuỷ sinh khu vực nội địa trên địa bàn tỉnh Phú Yên làm cơ sở cho công tác bảo tồn, lập hệ thống cơ sở dữ liệu.

- Bảo tồn được nguồn gen sinh vật nước ngọt nội địa định hướng phát triển bền vững trong sự cân bằng sinh thái, duy trì tính đa dạng sinh học, sử dụng lâu bền tài nguyên thiên nhiên và môi trường sống trên phạm vi nghiên cứu.

- Bổ sung cơ sở dữ liệu thành phần loài động thực vật thủy sinh nước ngọt phục vụ cập nhật dữ liệu đa dạng sinh học của tỉnh nhà; xây dựng bộ mẫu vật phục vụ cho việc quản lý, góp phần vào công tác quản lý, bảo tồn, nghiên cứu và tuyên truyền giáo dục môi trường.

Tóm tắt nội dung nghiên cứu chính:

- Nội dung 1: Kế thừa có chọn lọc những kết quả nghiên cứu (nếu có) từ trước đến nay về Đa dạng sinh học các thủy vực nước ngọt vùng nội địa tỉnh Phú Yên và đặc điểm điều kiện tự nhiên - kinh tế, xã hội vùng nghiên cứu;

- Nội dung 2: Nghiên cứu đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật trong các thủy vực nội địa của tỉnh Phú Yên;

- Nội dung 3: Đánh giá tính Đa dạng sinh học, giá trị kinh tế, đặc hữu, quý hiếm theo các nhóm tài nguyên và theo từng hệ sinh thái điển hình, tiêu biểu trên địa bàn toàn tỉnh; so sánh với các thủy vực miền Trung và toàn Quốc;

- Nội dung 4: Đánh giá tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên sinh vật nước ngọt nội địa tỉnh Phú Yên và các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững;

- Nội dung 5: Xây dựng bộ mẫu bảo tàng một số loài động vật thuỷ sinh điển hình, có giá trị khoa học, kinh tế và giá trị bảo tồn; tập trung ở nhóm động vật không xương sống (thân mềm, giáp xác cỡ lớn) và nhóm cá xương phục vụ nghiên cứu, học tập và tham quan du lịch;

- Nội dung 6. Cập nhật cơ sở dữ liệu các nhóm tài nguyên động thực vật thủy sinh vật nước ngọt, bổ sung cơ sở dữ liệu vào hệ thống đa dạng sinh học của tỉnh, góp phần vào công tác quản lý, bảo tồn;

- Nội dung 7. Đề xuất các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường các hệ sinh thái nước ngọt vùng nội địa tỉnh Phú Yên.

Thời gian thực hiện:24 tháng

Kinh phí được phê duyệt: 1.400.0000.000 đồng (Một tỷ bốn trăm triệu đồng)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử:
Video Hoạt động KH&CN