• :

Kết quả thực hiện nhiêm vụ khoa học và công nghệ: “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (ÊĐê, Chăm H’Roi, BaNa)”

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả và ra Quyết định Công nhận kết quả thực hiện nhiêm vụ “Thực trạng và giải pháp bảo tồn, phát triển âm nhạc dân gian các dân tộc thiểu số bản địa tỉnh Phú Yên (ÊĐê, Chăm H’Roi, BaNa)”.

Kết quả thực hiện dự án khoa học và công nghệ cấp cơ sở: “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa”.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả và ra Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiêm vụ “Triển khai nhân rộng mô hình vỗ béo bò có sử dụng thức ăn ủ chua từ bắp sinh khối theo quy mô nông hộ tại huyện Tây Hòa”.

Đề tài:"“Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên”

Tên nhiệm vụ: “Tuyển chọn giống và hoàn thiện quy trình thâm canh ngô sinh khối tại tỉnh Phú Yên”Cấp quản lý nhiệm vụ: cấp tỉnhTên tổ chức chủ trì: Viện Nghiên cứu Ngô.Cơ quan chủ quản: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú YênChủ nhiệm nhiệm vụ: Tiến ...

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN:: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tạo nguồn sản phẩm chất lượng cao phục vụ chế biến thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên."

Nhiệm vụ KH&CN cấp NN:: "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống dạng dịch thể để nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) tạo nguồn sản phẩm chất lượng cao phục vụ chế biến thực phẩm chức năng trên địa bàn tỉnh Phú Yên."

Đề tài: “Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội”

Tên nhiệm vụ: “Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên sinh vật các thủy vực nội địa tỉnh Phú Yên phục vụ phát triển tổng hợp và bền vững kinh tế - xã hội”Cấp quản lý nhiệm vụ: cấp tỉnhTên tổ chức chủ trì: Trường ...
Văn bản mới
Thăm dò ý kiến
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: