Nhiều điểm mới trong Chương trình Nông thôn miền núi giai đoạn 2016 – 2025

    Một trong những điểm mới của Chương trình là thúc đẩy, tăng cường dự án có liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp trở thành hạt nhân giúp nông dân cùng phát triển trong mối liên kết chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa.

    Ông Nguyễn Thế Ích, Chánh Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết tại hội thảo “Quản lý Chương trình và hướng dẫn đề xuất dự án năm 2019 thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016 – 2025”. Hội thảo do Văn phòng Chương trình Nông thôn Miền núi, Bộ KH&CN tổ chức tại Hà Nội.

    Tham dự hội thảo còn có ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương (Bộ KH&CN) cùng hàng trăm đại biểu đến từ các Sở KH&CN trong cả nước.

    Thông tin tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Ích cho biết, ngoài yêu cầu như các Chương trình Nông thôn Miền núi giai đoạn trước (2004-2010, 2011-2015), Chương trình giai đoạn 2016-2025 yêu cầu chặt chẽ hơn về tính pháp lý của công nghệ cũng như quyền chuyển giao công nghệ của Tổ chức hỗ trợ ứng dụng công nghệ như: Công nghệ phải được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc được tạo ra từ nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia đã được đánh giá, nghiệm thu từ mức đạt trở lên; Tổ chức chủ trì phải là chủ sở hữu công nghệ hoặc có quyền chuyển giao hợp pháp công nghệ hoặc là tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước tạo ra công nghệ được ứng dụng chuyển giao,…

    Giai đoạn 2016-2025 cũng đẩy mạnh tăng cường, hỗ trợ, ưu tiên các dự án cho những vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; Ưu tiên về tỷ lệ hỗ trợ của nhà nước cao hơn dành cho những dự án thuộc vùng này; Thúc đẩy, tăng cường dự án có liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp trở thành hạt nhân giúp nông dân cùng phát triển trong mối liên kết chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa; dành sự quan tâm nhiều hơn đến việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin truyền thông thúc góp phần đẩy sự phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao.

Ông Nguyễn Thế Ích phát biểu tại Hội thảo

    Tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Liễu cũng đã trình bày tham luận với những nội dung, các chính sách liên quan đến Chương trình Nông thôn – Miền núi như Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/04/2016 Quy định Quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Nông thôn – Miền núi – Vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025; Thông tư số 348/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 30/12/2016 Quy định Quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Nông thôn – Miền núi – Vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025.

Ông Nguyễn Văn Liễu trình bày báo cáo tại Hội thảo

    Trong phần thảo luận, đa số các đại biểu cho rằng, thời gian qua, thông qua các lớp tập huấn, các tin bài trên các phương tiện thông tin đại chúng…, nhiều tổ chức, cá nhân đã nắm được các quy định liên quan đến việc xây dựng, thực hiện các dự án thuộc Chương trình, đề từ đó đã đề xuất được nhiều dự án phù hợp với mục tiêu của Chương trình.

    Tuy nhiên, các đại biểu cũng kiến nghị, thời gian tới, khi các mô hình ứng dụng KH&CN trong các dự án đã có kết quả cần đẩy mạnh công tác truyền thông để nhân rộng kết quả đến với cộng đồng. Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nhận được những hướng dẫn cụ thể, hiệu quả từ phía các cơ quan quản lý đề việc triển khai các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

(Theo https://www.most.gov.vn/)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.