Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, sạt lở do nước biển dâng

     Chiều ngày 23/11, Sở KH&CN Phú Yên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ thực hiện năm 2019 “Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ cảnh báo, dự báo chi tiết các cấp độ rủi ro thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, sạt lở do nước biển dâng cho tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ThS. Bùi Văn Chanh, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ làm chủ nhiệm; Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ chủ trì thực hiện.

Hội đồng KH&CN tuyển chọn theo Quyết định số 2139/QĐ-UBND

     Nhiệm vụ được thực hiện nhằm phân vùng rủi ro thiên tai và cảnh báo thiên tai do bão, mưa lớn, nắng nóng, sạt lở do nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt phục vụ công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai nhằm triển khai có hiệu quả các quy định pháp luật về chóng thiên tai, khí tượng thủy văn, đê điều và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, nhóm tác giả thực hiện cần đạt được các mục tiêu cụ thể: Đánh giá mức độ rủi ro do bão, mưa lớn, nắng nóng, sạt lở do nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt trên địa bàn tỉnh Phú Yên; xây dựng bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai và bản đồ cảnh báo thiên tai làm cơ sở đề xuất các giải pháp phòng, chống thiên tai, ứng phó với rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên; chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai đến cấp xã ứng với các loại hình thiên tai; xây dựng chương trình hỗ trợ cảnh báo và dự báo chi tiết cho cấp độ rủi ro thiên tai; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về thiên tai và rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Chủ nhiệm đề tài, ThS. Bùi Văn Chanh thuyết minh nhiệm vụ tại Hội đồng

     Nhiệm vụ được Hội đồng thống nhất đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho triển khai thực hiện trong năm 2019.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.