Nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở: Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao xi măng

     Sáng ngày 20/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu dự án KH&CN cấp cơ sở “Xây dựng mô hình nuôi cá chình bông thương phẩm trong ao xi măng” theo Quyết định số 85/QĐ-SKHCN ngày 10/4/2018 của Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; ông Mai Văn Hải làm chủ nhiệm dự án; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tây Hòa chủ trí thực hiện.

     Dự án được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận quy trình kỹ thuật nuôi cá chình bông thương phẩm bằng ao xi măng ngoài trời đã thực hiện thành công tại xã An Ninh Tây, huyện Tuy An năm 2012 – 2014 do bà Ngô Thị Mỹ Hạnh làm chủ nhiệm.

Chủ nhiệm dự án, ông Mai Văn Hải thuyết minh dự án tại Hội đồng

     Gần 2 năm khiển khai, dự án đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt các mục tiêu đề ra. Cụ thể: Mô hình có tổng diện tích 180m2 với 3 hộ dân tham gia. Cơ quan chủ trì đã phối hợp với chủ nhiệm và cán bộ kỹ thuật dự án tập huấn hướng dẫn xây dựng ao nuôi, đảm bảo thông thoát nước, chống ngập lụt, đảm bảo vệ sinh môi trường nuôi cho các hộ tham gia mô hình. Theo đó, ao nuôi được thiết kế có tường xi măng, có gờ ngang 20cm quanh ao, ao có mái che và được chia thành 2 ao; cá giống có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, mỗi hộ thả 33kg cá giống, cỡ giống 100g/con; các hộ theo dõi hàng ngày và định kỳ để phòng trừ dịch bệnh cho cá; đồng thời bổ sung thức ăn gồm cá tạp tươi và thức ăn tổng hợp theo các giai đoạn phát triển của cá. Sau 18 tháng nuôi, tỷ lệ sống trung bình là 92%, tăng trưởng về khối lượng trung bình là 1,38kg. Với kết quả đó, Dự án được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

     Kết quả Dự án đã xác định được đối tượng vật nuôi mới phù hợp, có giá trị kinh tế, góp phần đa dạng đối tượng nuôi; tạo thêm hướng sản xuất mới, giải quyết việc làm cho người dân. Qua đó, các hộ dân trên địa bàn huyện Tây Hòa nói riêng và toàn tỉnh nói chung có thể tham quan, học hỏi để tự nhân rộng.

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.