Nghiệm thu đề tài KH&CN: Đánh giá toàn diện tiềm năng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài, thành phố Tuy Hòa

     Chiều ngày 31/1, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Phú Yên tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Đánh giá toàn diện tiềm năng và đề xuất các giải pháp phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài, thành phố Tuy Hòa”. Đồng chí Phan Đình Phùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên làm Chủ tịch Hội đồng, đồng chí Hồ Văn Tiến  – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và TS. Chế Đình Lý – Viện Môi trường và Tài nguyên đồng chủ nhiệm đề tài; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện.

Hội đồng nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh theo Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh Phú Yên

     Triển khai từ tháng 12/2014 đến tháng 10/2017, đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt và đạt được các mục tiêu đề ra. Nhóm chủ nhiệm đề tài đã thực hiện 6 nội dung chính: Điều tra, nghiên cứu điều kiện tự nhiên, đánh giá tiềm năng cảnh quan, phân khúc chức năng đất sử dụng của khu vực núi Chóp Chài; Nghiên cứu phong thủy, di tích lịch sử, văn hóa khu vực núi Chóp Chài phục vụ du lịch tâm linh; Nghiên cứu cộng đồng tham gia, phát triển các làng nghề trên cơ sở quy hoạch nông thôn mới theo định hướng visite – tour du lịch, home stay; Đánh giá, phân tích nhu cầu du lịch, tiềm năng khách hàng, chiến lược tiếp thị và phân tích khả thi tài chính; Đánh giá tác động môi trường chiến lược, sàng lọc các phương án phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài; Nghiên cứu giải pháp toàn diện phát triển du lịch và đề xuất đề án nghiên cứu và dự án thu hút đầu tư.

     Báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng, nhóm chủ nhiệm đã đề xuất 04 hệ thống giải pháp phát triển du lịch khu vực núi Chóp Chài. Một là giải pháp tổng thể về chủ trương, cơ chế chính sách phát triển thành tổ hợp du lịch. Hai là giải pháp cụ thể triển khai các chiến lược thu hút khách bao gồm du lịch tâm linh, du lịch sức khỏe, du lịch học tập và du lịch thanh niên, du lịch sinh thái, du lịch thể thao, du lịch cơ quan. Ba là triển khai các loại hình du lịch liên quan đến cộng đồng bao gồm giải pháp tiếp thị du lịch nghỉ dưỡng, trú đông… Bốn là triển khai phát triển làng nghề hoa kiểng phục vụ du lịch. Đồng thời đề xuất các giải pháp tiếp thị, xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên thông qua núi Chóp Chài, liên kết phát triển du lịch giữa núi Chóp Chài với các địa điểm khác, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch núi Chóp Chài…

Đồng chí Hồ Văn Tiến – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại Hội đồng

     Kết quả nghiên cứu của đề tài tạo ra bước đột phá mới cho ngành du lịch Phú Yên, định hướng phát triển ngành, nghề và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp phục vụ du lịch; ứng dụng kết quả nghiên cứu sẽ đánh thức tiềm năng du lịch cho các danh thắng của tỉnh, tạo thị trường tiêu thụ nông sản; đồng thời tạo ra nơi vui chơi giải trí và tạo việc làm cho lao động địa phương.

     Với kết quả đó, đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại khá.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.