Ngày hội “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Phú Yên”.

Từ ngày 01 – 02/10/2020, tại Trung tâm Hội nghị Pytopia, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trường Cao đẳng Công thương miền Trung đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tổ chức chuỗi hoạt động ngày hội “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khu vực miền Trung và Tây Nguyên tại Phú Yên”. Tham gia chuỗi hoạt động này có đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên; các sở, ban, ngành; hiệp hội, nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn, mentor; các startup, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cùng các bạn học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và những người quan tâm đến lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong tỉnh, …

 Ông Lê Nguyễn Hồng Phương, PCT TT CLB Thị trường – Saigon Times Club. Chủ tịch BIT GROUP trình bày tham luận tại hội nghị.

              Tại chuỗi hoạt động lần này gồm có các sự kiện: Hội nghị kết nối Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội nghị kết nối đầu tư cho các nhóm/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội thảo nâng cao năng lực cho các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm, dịch vụ của startup và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, tại Ngày hội này còn tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite năm 2020 do Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp tổ chức.

Vòng Bán kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” – Startup Kite năm 2020.

              Ngày hội lần này là nơi kết nối giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, những khó khăn vướng mắc giữa nhà quản lý, các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các chuyên gia tư vấn với các startup, doanh nghiệp khởi nghiệp để cùng tìm ra giải pháp, hướng đi phù hợp.

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.