Một số giải pháp góp phần hạ thấp tử vong sơ sinh tại Phú Yên

     Đây là một trong những kết quả của đề tài “Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân tử vong sơ sinh tại Phú Yên năm 2016 – 2017” đã được Hội đồng KH&CN đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện chiều ngày 12/12/2018. Hội đồng do ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên làm Chủ tịch; BSCKI. Trần Ngọc Dưng làm chủ nhiệm đề tài; Sở Y tế Phú Yên chủ trì thực hiện. Mục tiêu của đề tài là xác định tỷ suất và nguyên nhân tử vong sơ sinh tại tỉnh Phú Yên, khảo sát mối tương quan giữa tỷ suất tử vong sơ sinh với một số yếu tố có liên quan, khuyến nghị một số giải pháp góp phần hạ thấp tử vong sơ sinh tại Phú Yên.

Hội đồng KH&CN nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu tình hình và nguyên nhân tử vong sơ sinh tại Phú Yên năm 2016 – 2017”

     Hơn 2 năm triển khai, Đề tài đã thực hiện đầy đủ các nội dung và đạt được mục tiêu đề ra. Cụ thể: Qua nghiên cứu tình hình tử vong sơ sinh trong cộng đồng tại tỉnh Phú Yên trong khoảng thời gian từ 01/9/2016 đến ngày 31/8/2017, nhóm nghiên cứu ghi nhận có 75 trường hợp tử vong trong số 14.685 trẻ sơ sinh đẻ ra sống, tỷ suất tử vong sơ sinh trong cộng đồng là 5.1‰; một số triệu chứng lâm sàng sớm (12 giờ đầu sau sinh) thường gặp, có khả năng tiên lượng tử vong bao gồm suy hô hấp, rối loạn thân nhiệt, co giật, không bú được; các nguyên nhân chính gây tử vong sơ sinh bao gồm non yếu và các biến chứng của non yếu, nhiễm trùng sơ sinh; dị tật bẩm sinh, vàng da nhân.

Chủ nhiệm đề tài BSCKI. Trần Ngọc Dưng báo cáo kết quả thực hiện tại Hội đồng

     Từ những nguyên nhân trên, nhóm nghiên cứu đề xuất các giải pháp để tránh những yếu tố nguy cơ, hạ thấp tỷ suất tử vong sơ sinh như đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng về thực hành tốt trong chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, quản lý thai nghén trước sinh; thực hiện bổ sung viên sắt cho phụ nữ mang thai, chú trọng công tác truyền thông thay đổi hành vi thông qua đội ngũ cộng tác viên dân số, dinh dưỡng… Đồng thời củng cố mạng lưới chăm sóc sức khỏe sinh sản từ tuyến tỉnh đến cơ sở; nâng cao khả năng điều trị chuyên sâu, bổ sung nhân lực, đào tạo đội ngũ y tế chuyên sâu sơ sinh, cải tạo cơ sở hạ tầng và trang thiết bị; thực hiện định kỳ luân chuyển bác sĩ sản nhi từ tỉnh về huyện để chuyển giao kỹ thuật. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý, nâng cao tính sẵn có và chất lượng dịch vụ chăm sóc khỏe bà mẹ trẻ em, chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc khoa, chăm sóc sơ sinh; triển khai Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Sản nhi, kết nối Ngân hàng sữa mẹ tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Từ Dũ… Ngoài ra cần ứng dụng công nghệ thông tin và cải thiện chất lượng báo cáo thống kê y tế, triển khai thí điểm việc khám chữa bệnh, hội chẩn từ xa bằng công nghệ thông tin…

     Với kết quả đó, Đề tài được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và bỏ phiếu đánh giá loại đạt.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.