Mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

     Chiều ngày 22/1/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (ƯD&CGCN) Phú Yên tổ chức Lễ khánh thành điểm trình diễn mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đây là mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ IoT- internet vạn vật đầu tiên được triển khai trên địa bàn tỉnh.

     Tham dự  có đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ThS. Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên; ông Trần Hữu Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Technology; đại diện các Sở, ban, ngành có liên quan; đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở KH&CN Phú Yên, cùng toàn thể viên chức, người lao động Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khánh thành điểm trình diễn mô hình ứng dụng nông nghiệp thông minh

     Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Phú Yên có hơn 380m2 nhà màng đang trồng dưa hoàng kim và 380m2 trồng sung magic với gần 2.000 gốc giá thể. Trong thời gian chưa đến 2 tuần, đơn vị đối tác là Tập đoàn VNPT Technology đã cung cấp và lắp đặt hệ thống viễn thông công nghệ thông tin trong hỗ trợ đo đạc tất cả các thông số của đất, môi trường, đề xuất thời gian tưới, thời gian chiếu sáng phù hợp theo từng giai đoạn cho hai nhà màng này. Theo đó, các chuyên viên kỹ thuật dù ở đâu cũng có thể theo dõi trực tuyến tất cả các thông số kể trên, đồng thời điều chỉnh việc tưới nước, bón phân, điều chỉnh nhiệt độ nhà màng… thông qua mạng internet.

ThS. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ThS. Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên; ông Trần Hữu Quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT Technology cắt băng khánh thành

     Trong bối cảnh hiện nay, việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp là xu thế quan trọng mà các ngành đều đang hướng đến. Công nghệ Iot- internet vạn vật là công nghệ nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và là giải pháp trong việc đầu tư, phát triển theo chuỗi nhằm nâng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp.

     Chiều cùng ngày, Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Hội nghị đã thông qua các dự thảo Báo cáo tổng kết nghiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019; Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp thực hiện hoạt động KH&CN năm 2018.

ThS. Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên phát biểu khai mạc Hội nghị

     Theo đó, trong năm 2018, Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên đã biên soạn tài liệu và tổ chức 20 lớp tập huấn, phổ biến các tiến bộ KH&CN cho 9 huyện, thị xã, thành phố với 1.025 lượt người tham dự; triển khai điểm kết nối cung – cầu công nghệ; Trung tâm còn chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN như “Xây dựng mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong trồng nấm bào ngư (Pleurotus spp)”, “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống và sản xuất chuối theo hướng công nghiệp ở vùng trung du và miền núi tỉnh Phú Yên”, “Xây dựng mô hình sản xuất cây bắp và chế biến thức ăn gia súc bằng phương pháp ủ chua cung cấp cho chăn nuôi bò trong các nông hộ và trang trại”…; ngoài ra Trung tâm còn chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng nấm sò, nấm linh chi cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sông Hinh, xây dựng mô hình trồng cà gai leo tại huyện Tuy an… Để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, hội thảo; nhân rộng mô hình trồng cây ba kích tím, chuối cấy mô, trồng hoa chậu các loại, nuôi trồng nấm dược liệu và nấm ăn…

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

     Tại Hội nghị, viên chức, người lao động Trung tâm thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng các nội dung, các biện pháp, giải pháp thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2019.

(Theo Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.