Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi

Chiều ngày 17/4/2019, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (ƯD&CGCN) Phú Yên đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi. Bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên và ông Trần Ngọc Khải, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi đã ký kết thỏa thuận này.

Tham dự Lễ ký kết còn có Ths. Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ThS. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên; ThS. Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ngãi; các thành viên trong Đoàn công tác Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi; cùng toàn thể nhân viên Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên với Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi

Thỏa thuận nhằm mục đích phát huy tiềm lực khoa học công nghệ của mỗi bên; chuyển giao các quy trình ứng dụng công nghệ mới, triển khai công nghệ và đào tạo, góp phần phát triển kinh tế xã hội cũng như tạo nguồn lực phát triển cho các bên.

Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã giới thiệu đôi nét về hoạt động của đơn vị mình cũng như bày tỏ những quan điểm của từng đơn vị để buổi hợp tác trở nên thiết thực và gần gũi hơn.

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.