Lễ ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ giữa Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ Phú Yên với Khu du lịch Tràm Chim

     Sáng ngày 18/7, Trung tâm Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ (ƯD&CGCN) Phú Yên và Khu du lịch Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp) đã ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ. Tham dự Lễ ký kết, về phía Sở KH&CN Phú Yên có Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở, Ths. Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên; về phía tỉnh Đồng Tháp có ông Nguyễn Thế Hanh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim, ông Lương Văn Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Đồng Tháp, ông Lê Hoàng Long, Giám đốc Khu du lịch Tràm Chim; cùng toàn thể nhân viên Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên và đoàn du lịch Vườn Quốc gia Tràm Chim.

Lễ ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ giữa Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên với Khu du lịch Tràm Chim

     Lễ ký kết hợp tác phát triển các sản phẩm khoa học và công nghệ giữa Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên với Khu du lịch Tràm Chim nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm khoa học và công nghệ của tỉnh Phú Yên như nấm linh chi dạng bột, nguyên tai, cắt lát; trà túi lọc cà gai leo và cà gai leo thô;…đến với người tiêu dùng miền Tây Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Ths. Đặng Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm ƯD&CGCN Phú Yên phát biểu khai mạc Lễ ký kết hợp tác

     Tại buổi lễ ký kết, lãnh đạo hai đơn vị cũng đã giới thiệu đôi nét về hoạt động của đơn vị mình cũng như bày tỏ những quan điểm của từng đơn vị để buổi hợp tác trở nên thiết thực và gần gũi hơn. Hai đơn vị cũng cùng nhau đưa ra và chia sẻ một số ý kiến về những chương trình mà hai đơn vị sắp phối hợp tổ chức để hiện thực hóa các cam kết trong bản ký kết hợp tác.

      Trong khuôn khổ lễ ký kết, đoàn tỉnh Đồng Tháp đã thăm quan, tìm hiểu các sản phẩm khoa học và công nghệ tại Điểm kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Phú Yên.

     Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ths. Lâm Vũ Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại buổi lễ

Ông Nguyễn Thế Hanh, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia Tràm Chim phát biểu tại buổi lễ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Đoàn tỉnh Đồng Tháp tham quan các sản phẩm khoa học và công nghệ tại Điểm kết nối cung cầu công nghệ tỉnh Phú Yên

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.