Lần đầu tiên Việt Nam chủ động công nghệ sản xuất vắcxin lở mồm long móng

     Vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công bố và chuyển giao virus lở mồm long móng (LMLM) cho các doanh nghiệp dùng để sản xuất vắc xin.

     Theo đó, đây là lần đầu tiên cơ quan nhà nước và doanh nghiệp thuộc ngành Thú y Việt Nam cùng phối hợp tổ chức nghiên cứu và cho ra mắt sản phẩm vắc xin lở mồm long móng có thể ứng dụng ngay vào thực tiễn. Cụ thể đây là virus thuộc type O với tên gọi “RAHO6/FMD/O-135” thuộc bản quyền của Chi cục Thú y vùng VI trực thuộc Cục Thú y.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường (thứ hai, từ trái sang) tại lễ công bố

     Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhận định: “Đây là bước khởi đầu rất đáng khích lệ, xây dựng được năng lực, kinh nghiệm và chủ động khoa học công nghệ trong việc nghiên cứu, sản xuất nhiều loại vắc xin khác trong thú y”.

     Trên thực tế, bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 100 năm và có 3 type virus lưu hành đã và đang gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch bệnh và xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi. Do không chủ động sản xuất, hằng năm Việt Nam phải nhập khẩu 100% lượng vắc xin khiến mỗi năm tốn tới 20-30 triệu USD.

     Chính vì thế, việc làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin không những giúp chủ động được nguồn cung cấp vắc xin mà giá lại giảm.

     Được biết hiện nhiều Công ty Thuốc thú y trong nước đã xây dựng dây chuyền sản xuất vắc xin lở mồm long móng, hoàn thiện xong cơ bản nhà xưởng, kho lạnh bảo quản bán thành phẩm và đào tạo nhân sự chuẩn bị sẵn sàng cho sản xuất. Dự kiến, giữa năm 2018 sẽ có vắc xin sản xuất ở quy mô công nghiệp và lưu hành.

(Theo http://khoahocphattrien.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.