Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên

     Ngày 15/11/2018, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, làm việc về công tác CCHC tại Sở KH&CN Phú Yên.

Đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc

     Tham gia Đoàn công tác về phía Bộ KH&CN có đại diện lãnh đạo và chuyên viên một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Đánh giá hợp chuẩn và hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Văn phòng Bộ, Vụ Phát triển KH&CN địa phương, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; cùng dự có đại diện Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.

     Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác CCHC tại đơn vị, đồng thời cũng phản ánh những khó khăn, hạn chế và những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác CCHC trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Cựu, Giám đốc Sở KH&CN Phú Yên đã báo cáo tóm tắt những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác CCHC của đơn vị

     Theo đó, năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN ban hành kèm theo Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND ngày 18/11/2015; 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở, cổng dịch vụ công của UBND tỉnh và niêm yết tại Sở bảo đảm dễ nhìn, dễ tiếp cận; 100% thủ tục hành chính được lãnh đạo Sở chỉ đạo áp dụng theo cơ chế một cửa. Triển khai Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thực hiện trong các năm 2018 – 2019. Sở cũng đã phối hợp với Viettel Phú Yên triển khai cung cấp dịch vụ công cấp độ 3 đối với 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết…

Đồng chí Phan Văn Mỹ, Phó Chánh văn phòng Sở KH&CN Phú Yên phát biểu tại buổi làm việc

     Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng như ý kiến của đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, đồng chí Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN, thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ ghi nhận Sở Khoa học và Công nghệ đã chuẩn bị báo cáo đầy đủ, cụ thể; tích cực, chủ động trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, đồng thời đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Phú Yên tiếp tục tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ về các nội dung liên quan đến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4…

Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.