Khoa học công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp

     Sáng 1/3, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) Cao Chí Công; Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đồng chủ trì Hội thảo. Cùng tham gia có lãnh đạo Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp; các tổ chức quốc tế đã và đang hỗ trợ cho tỉnh Phú Yên phát triển lâm nghiệp.

Hội thảo khoa học công nghệ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp tỉnh Phú Yên

     Theo Báo cáo về thực trạng sản xuất lâm nghiệp sau hơn 3 năm (2015 – 2018) triển khai Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, diện tích rừng trồng của tỉnh đến năm 2018 đạt hơn 90.200ha, trong đó rừng đặc dụng hơn 1.430ha, rừng phòng hộ hơn 8.260ha, rừng sản xuất hơn 59.450ha; rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp khoảng 21.050ha, tỉ lệ che phủ rừng đạt hơn 43%. Hiện trữ lượng rừng trồng bình quân khoảng 90m3/ha (đối với cây mọc nhanh), 70m3/ha (đối với cây bản địa), năng suất rừng trồng tăng bình quân khoảng 15m3/ha/năm. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, năng suất và chất lượng rừng trồng ở Phú Yên chỉ ở mức trung bình, công tác thâm canh tăng năng suất rừng trồng trong nhân dân còn hạn chế, ngành công nghiệp chế biến lâm sản của tỉnh phát triển chậm…

     Để phát triển ngành lâm nghiệp, UBND tỉnh đã quy hoạch phát triển trồng rừng gỗ lớn, phát triển trồng rừng nguyên liệu năng suất cao với công nghiệp chế biến gỗ và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng.

     Tại hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên gia trình bày các tham luận: Một số tiến bộ kỹ thuật về giống, công nghệ nhân giống và chuyển giao của Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Phát triển rừng cây gỗ lớn: nhu cầu và thách thức; Chia sẻ kinh nghiệp quản lý rừng bền vững/chứng chỉ rừng FSC và thương mại lâm sản có trách nhiệm tại Việt Nam; Doanh nghiệp lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên – Cơ chế và chính sách hỗ trợ; Phát triển chế biến lâm sản sau khai thác và cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; Chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) trong lâm nghiệp.

     Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, từ hội thảo lần này, tỉnh tiếp tục rà soát, phân vùng phù hợp cho từng loại cây trồng mang lại hiệu quả cao để có định hướng đầu tư, phát triển cụ thể. Qua đây, tỉnh cũng đề nghị Bộ NN-PTNT, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực lâm nghiệp tiếp tục hỗ trợ và chuyển giao cho tỉnh các giống cây lâm nghiệp đạt chất lượng cao, xây dựng mô hình phát triển lâm nghiệp bền vững, hỗ trợ kỹ thuật lâm sinh…

Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ Phú Yên

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.