Khánh Hòa: Sản xuất thành công vật liệu xây không nung

    Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Khánh Hòa”, mã số CT-592.DABKHCN.03.2015. Đây là dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) do Công ty cổ phần Vật liệu mới Asia 96 chủ trì thực hiện.

Toàn cảnh buổi họp nghiệm thu cấp Nhà nước Dự án

    Ông Hồ Minh Châu – Chủ nhiệm đề tài cho biết, thời gian qua, tại Khánh Hòa các mỏ khai thác đá gốc thải ra đá non bán phong hóa lẫn đất đồi, xỉ than, xà bần… là nguồn chất thải rắn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây tốn kém một lượng kinh phí không nhỏ cho việc xử lý. Để giải quyết vấn đề này, đồng thời góp phần thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 về việc phát triển sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung, giúp tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lượng thực quốc gia, giảm thiểu khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường…), Công ty cổ phần Vật liệu mới Asia đã đề xuất và được Bộ KH&CN phê duyệt triển khai dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ, dây chuyền thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Khánh Hòa”.

    Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung từ một số loại nguyên liệu chính, có nhiều tại Khánh Hòa như đá bán phong hóa lẫn đất đồi, xỉ than… Tiếp đó, nhóm nghiên cứu đã cải tiến dây chuyền thiết bị được chuyển giao từ Công ty Cổ phần cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh Phúc và đưa vào sản xuất thử nghiệm 400.000 viên gạch xây dựng kích thước 180x80x80 mm theo 4 tổ hợp chính (Tổ hợp 1 gồm đá mạt + đất đồi+ chất kết dính + phụ gia: 100.000 viên; tổ hợp 2 gồm đá non + chất kết dính + phụ gia: 100.000 viên; tổ hợp 3 gồm đá non + đất đồi + chất kết dính + phụ gia: 100.000 viên; tổ hợp 4 gồm đá mạt + đá non+ chất kết dính + phụ gia: 100.000 viên).

    Cũng theo ông Hồ Minh Châu, dây chuyền thiết bị của dự án có thể sản xuất 15 triệu viên QTC/năm và có thể nâng công suất lên 80-100 triệu viên QTC/năm, góp phần đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng ở địa phương, đồng thời giải quyết hiệu quả nguồn chất thải rắn nguy hại nêu trên. Trên cơ sở các kết quả đạt được của dự án, Công ty cổ phần Vật liệu mới Asia 96 đã đề xuất và được Sở KH&CN Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp KH&CN vào tháng 5/2017.

    Với những kết quả đạt được, dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước do PGS.TS Vũ Liêm Chính làm Chủ tịch nghiệm thu với kết quả Đạt.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.