Kết quả PAR INDEX năm 2017: Bộ KH&CN xếp nhóm 1

     Theo Báo cáo kết quả Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX) năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) nằm trong danh sách 12 Bộ thuộc nhóm thứ nhất – nhóm đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Hội nghị

     Thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2017 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2017 (SIPAS) do Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội, ngày 02/5 mới đây.

     Tham dự Hội nghị, có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; Trung tướng Nguyễn Song Phi, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

     Tham dự Hội nghị còn có các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương; đại diện lãnh đạo UBND và Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan,…

     Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ Phạm Minh Hùng đã công bố Báo cáo kết quả PAR INDEX năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, kết quả PAR INDEX năm 2017 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tập trung vào 2 nhóm điểm.

     Nhóm thứ nhất, đạt kết quả Chỉ số CCHC trên 80%, gồm 12 Bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Công Thương; Bộ Ngoại giao; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

     Nhóm thứ hai, đạt kết quả Chỉ số CCHC từ trên 70% đến dưới 80%, gồm 7 Bộ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giao thông vận tải; Thanh tra Chính phủ; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Y Tế và Ủy ban Dân tộc.

     Giá trị trung bình Chỉ số CCHC của 19 Bộ, cơ quan ngang Bộ đạt được là 79.92%. Không có Bộ nào có kết quả Chỉ số CCHC dưới 70%. Có 12 Bộ có Chỉ số CCHC năm 2017 trên mức giá trị trung bình đạt được của 19 Bộ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất với kết quả là 92.36%. Ủy ban Dân tộc có kết quả Chỉ số CCHC thấp nhất với giá trị 72.13%. Khoảng cách giữa Bộ đạt Chỉ số CCHC năm 2017 cao nhất (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) với Bộ có kết quả Chỉ số CCHC năm 2017 thấp nhất (Ủy ban Dân tộc) là 20.23%.

     Chỉ số CCHC năm 2017 của các tỉnh, thành phố có giá trị trung bình đạt 77.72%, cao hơn so với giá trị trung bình năm 2016 là 3.08% (năm 2016 đạt 74,64%), trong đó, 32/63 tỉnh, thành phố có kết quả Chỉ số đạt trên giá trị trung bình; 60/63 đơn vị đạt kết quả Chỉ số trên 70%. Đáng chú ý, trong năm 2017, chỉ có 03 đơn vị đạt kết quả Chỉ số dưới 70%, con số này so với năm 2016 là 15 đơn vị. Điều này cho thấy, kết quả triển khai nhiệm vụ CCHC của các tỉnh, thành phố trong năm 2017 đã có những chuyển biến tích cực và đồng đều hơn so với năm 2016.

     Năm 2017, công tác CCHC đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính các cấp từ Trung ương tới cơ sở. Nền hành chính đã có chuyển biến tích cực theo hướng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của người dân và xã hội và phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Kết quả cải cách hành chính đạt được toàn diện trên các lĩnh vực đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung phát triển kinh tế – xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước trong giai đoạn vừa qua.
Bên cạnh đó, việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước chính tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chính là thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, giúp cơ quan hành chính nhà nước xây dựng, cung ứng các dịch vụ hành chính công có chất lượng, đồng thời, có cơ sở điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp, đáp ứng yêu cầu, mong đợi của người dân, xã hội và sự phát triển của đất nước.

(Theo https://www.most.gov.vn)

Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

Quyết định Số 19/2019/QĐ-UBND: Ban hành Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Phú Yên.

Quyết định Số 51/2018/QĐ-UBND: Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh.

Phụ lục các biểu mẫu: (Ban hành kèm theo Quyết định số 51 /2018/QĐ-UBND ngày 31 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh)

1. Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:

  • Mẫu A1-ĐXNV: Đề tài khoa học và công nghệ hoặc Đề án khoa học
  • Mẫu A2-ĐXNV: Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu A3-ĐXNV: Dự án khoa học và công nghệ.

2. Phiếu nhận xét và đánh giá đề xuất đặt hàng:

  • Mẫu B1-TVHĐ: Đề tài/Dự án sản xuất thử nghiệm;
  • Mẫu B2-TVHĐ: Đề án khoa học;
  • Mẫu B3-TVHĐ: Dự án khoa học và công nghệ.

3. Mẫu C0-TCTT: Kết quả tra cứu thông tin về các Đề tài, Dự án sản xuất thử nghiệm có liên quan đến đề xuất đặt hàng đã và đang thực hiện.

4. Mẫu C1-BBKP: Kiểm phiếu đánh giá đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

5. Mẫu C2-BBHĐ: Biên bản họp của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

6. Mẫu C3-KQĐG: Kết quả đánh giá đề xuất đặt hàng của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

7. Mẫu C4-TH: Tổng hợp kiến nghị của hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ.